Binti Muthmainah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah AL Mubarok Bandar Mataram, Indonesia