Wahid Khoirul Anam, and M. C. Muzaini. “Pendekatan Kajian Islam Dalam Kitab Akhlaqul Banin Pada Anak Usia Madrasah Ibtidaiyah”. DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 4, no. 2, June 2023, pp. 190-14, doi:10.58577/dimar.v4i2.86.