[1]
Wahid Khoirul Anam and M. C. Muzaini, “Pendekatan Kajian Islam dalam Kitab Akhlaqul Banin pada Anak Usia Madrasah Ibtidaiyah”, DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 4, no. 2, pp. 190–214, Jun. 2023.