[1]
M. R. Fuadiy and A. F. Rizal, “Strategi Madrasah Tsanawiyah Sabilil Muttaqin Badas Kediri dalam Mewujudkan Visi dan Misi Madrasah”, DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 4, no. 2, pp. 281–297, Jun. 2023.