Fuadiy, Moch. Rizal, and Ahmad Fahrur Rizal. 2023. “Strategi Madrasah Tsanawiyah Sabilil Muttaqin Badas Kediri Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Madrasah”. DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam 4 (2):281-97. https://doi.org/10.58577/dimar.v4i2.84.