(1)
Fuadiy, M. R.; Rizal, A. F. Strategi Madrasah Tsanawiyah Sabilil Muttaqin Badas Kediri Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Madrasah. DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam 2023, 4, 281-297.